Onderzoeken

Naar alle vormen van hart- en vaatziekten

Fellowships

Voor jonge getalenteerde Nederlandse onderzoekers

Fondsenwerving

Om wetenschappelijke projecten te financieren

Welkom.

Onze Stichting Vrienden van de Cardiologie levert een bijdrage aan het opleiden van jonge getalenteerde onderzoekers, een betere zorg voor hartpatiënten en de behandeling van erfelijke hart= en vaatziekten.

Doneer via GEEF

interview fellows 260623

Onze kernactiviteiten

Specifieke hart- en
vaatziekten onderzoeken

Onderzoeken zijn met name gericht op atherosclerose, arritmieën, aangeboren hartafwijkingen, hartfalen en vroegdiagnostiek.

Kans geven aan veel-
belovende wetenschappers

Dankzij de ervaringen in het buitenland leveren de Oud-Fellows een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse cardiovasculaire wetenschap.

Nieuwe fondsenwervende
activiteiten stimuleren

Met het juiste netwerk en expertise zal onze Stichting een actieve rol spelen in het financieren van wetenschappelijke projecten.

jaar
ervaring
Fellowships
toegekend
proefschriften
gemaakt