Onderzoeken

Naar alle vormen van hart- en vaatziekten

Fellowships

Voor jonge getalenteerde Nederlandse onderzoekers

Fondsenwerving

Om wetenschappelijke projecten te financieren

Welkom.

Onze Stichting biedt financiële steun aan het Netherlands Heart Institute op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten en van Fellowships.

Op deze manier leveren wij een bijdrage aan het opleiden van jonge getalenteerde onderzoekers, een betere zorg voor patiënten en de behandeling van erfelijke hartziekten.

Doneer via GEEF

Onze kernactiviteiten

Specifieke hart- en
vaatziekten onderzoeken

Onderzoeken zijn met name gericht op atherosclerose, arritmieën, aangeboren hartafwijkingen, hartfalen en vroegdiagnostiek.

Kans geven aan veel-
belovende wetenschappers

Dankzij de ervaringen in het buitenland leveren de Oud-Fellows een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse cardiovasculaire wetenschap.

Nieuwe fondsenwervende
activiteiten stimuleren

Met het juiste netwerk en expertise zal onze Stichting een actieve rol spelen in het financieren van wetenschappelijke projecten.

jaar
ervaring
Fellowships
toegekend
proefschriften
gemaakt