Beleid

Ons beleid 2016-2020

In de laatste maanden van 2015 is er eindelijk duidelijkheid gekomen over de toekomst van het KNAW Instituut ICIN (Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland). Met ingang van 1 januari 2016 gaat ICIN door als zelfstandig instituut onder de naam Netherlands Heart Institute.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) biedt nog 5 jaar lang financiële steun aan het Netherlands Heart Institute. Daarnaast bieden de afdelingen Cardiologie van de Universitaire Medische Centra financiële ondersteuning. Dat betekent toch dat er geleidelijk een ander verdienmodel opgebouwd moet worden. De Stichting Vrienden van de Cardiologie in Nederland wil daar een rol in spelen.


Fellowships financieren

De Stichting richt zich de komende jaren in de 1e plaats op het continueren van de financiering van Fellowships van het Netherlands Heart Institute (NL-HI). Met deze fellowships stuurt het NL-HI talentvolle, jonge onderzoekers voor maximaal één jaar naar het buitenland om daar kennis en ervaring op te doen en die mee terug te nemen naar Nederlandse ziekenhuizen en laboratoria.

De fellowships zijn de afgelopen jaren zeer succesvol gebleken. Veel oud-fellows bekleden nu vooraanstaande posities in de Nederlandse cardiovasculaire wetenschap. Met een relatief kleine investering bereiken de Vrienden van de Cardiologie hier veel wetenschappelijke meerwaarde.Stimuleringsfonds continueren

De Stichting stelt zich in de 2e plaats ten doel in de periode 2016-2020 jaarlijks €250.000 te werven voor het Netherlands Heart Institute. Het Netherlands Heart Institute continueert het zogenaamde Stimuleringsfonds van ICIN-KNAW. Dit Stimuleringsfonds geeft relatief kleine grants aan onderzoekers met als uitgangspunt dat een kleine grant leidt tot een grote en succesvolle subsidieaanvraag.

Door €150.000 beschikbaar te stellen aan het Stimuleringsfonds kan het Netherlands Heart Institute zo’n 3 tot 4 grants beschikbaar stellen. In principe moet dit leiden tot 1 à 2 grote nieuwe subsidies per jaar. Het doel is dus om vrij besteedbaar geld te verwerven.


Uitgaande van €90.000 per jaar voor 2 fellowships en €150.000 per jaar voor het stimuleringsfonds hebben de Vrienden van de Cardiologie €240.000 per jaar nodig. Om de voorgenomen steun aan het Netherlands Heart Institute te kunnen bieden moet er dus de komende 5 jaar tenminste €800.000 geworven worden.

Oud-Fellows

Steun ons in wetenschappelijk onderzoek van hart- en vaatziekten!