Beleid

Ons beleid 2021-2024

In de komende jaren 2022 tot 2024 zal onze Stichting zich vooral richten op het ondersteunen van jonge talenten en talentontwikkeling in het cardiovasculaire onderzoeksveld in brede zin.


Continueren Fellowships

De afgelopen jaren zijn er middelen vrijgemaakt voor geselecteerde net gepromoveerde onderzoekers om een periode door te brengen in het buitenland.

Het lijkt voor vele jonge mensen steeds lastiger om voor een langere periode uit Nederland weg te gaan. Vandaar dat het bestuur van de Stichting zich zal heroriënteren op alternatieve manieren om talent te ondersteunen met het doel om zelfstandig een carrière op te bouwen als onderzoeker of eventueel in combinatie met een functie als specialist.


Fondsenwerving

Op de website van de Stichting Vrienden van de Cardiologie is terug te vinden wat de Stichting de afgelopen periode heeft kunnen doen. Op het gebied van fondsenwerving probeert het bestuur aan te sluiten bij bestaande werkgroepen van het Netherlands Heart Institute (NLHI) om voor specifieke academische innovaties fondsenwerving te starten.

Met succes is aldus extra geld opgehaald voor klinisch onderzoek naar hart- en vaatziekten bij niet obstructief coronair lijden.

Het bestuur van de Stichting hecht eraan om een duidelijke grens aan te geven tussen het Netherlands Heart Institute (NLHI) en de Stichting Vrienden van de Cardiologie omdat onze Stichting louter talentontwikkeling wenst te ondersteunen.

Oud-Fellows

Steun ons in wetenschappelijk onderzoek van hart- en vaatziekten!