Nieuwe bestuursleden

Onze Stichting Vrienden van de Cardiologie is op zoek naar nieuwe bestuursleden met de vereiste expertise en onmisbaar netwerk om nieuwe fondswervende activiteiten te stimuleren.

Voor het versterken van ons bestuur, zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Het bestuur telt op dit moment (2017) 4 leden welke voor onbepaalde tijd worden benoemd. Ons bestuur vergadert 4 keer per jaar.

Taken

Onze Stichting beheert het vermogen van de Stichting Vrienden van de Cardiologie. Wij verlenen bijstand aan het Netherlands Heart Institute en aan andere personen en instellingen ten behoeve van wetenschapsbeoefening op het gebied van hart- en vaatziekten. Wij steunen lopende onderzoeken op het gebied van atherosclerose, arritmieën, aangeboren hartwijkingen, hartfalen en vroegdiagnostiek.

Onze Stichting draagt er zorg voor dat nieuwe fondsen jaarlijks worden gewerft en gestimuleerd waarmee zowel wetenschappelijk onderzoek als Fellowships door het Netherlands Heart Institute kunnen worden voortgezet en verder ontwikkeld.

Het financiële beleid van de Stichting maakt dat deze financiële ondersteuning op lange termijn kan worden gegarandeerd.


Meer informatie over onze Stichting vindt u op deze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Share: