Bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Cardiologie wordt gevormd door enkele wetenschappelijke leden uit verschillende academische centra in Nederland:

 • Prof. J. Piek
  Voorzitter
  Prof. J. Piek
  Voorzitter

  Reeds 18 jaar werkzaam als Hoogleraar Klinische Cardiologie met als aandachtgebied Interventie Cardiologie bij het AMC.

  Sinds 2008 Directeur van het AMC Hart Centrum en tevens sinds begin 2017 Hoofdredacteur van de Netherlands Heart Journal.

  Voorzitter van de Stichting Vrienden van de Cardiologie sinds het voorjaar 2017.

 • Prof. P. Doevendans
  Bestuurslid
  Prof. P. Doevendans
  Bestuurslid

  Sinds 2005 werkzaam als Afdelingshoofd Cardiologie bij het UMC te Utrecht. Is tevens Voorzitter en Medisch Manager @divisie Hart & Longen.

  Prof. dr. P. Doevendans studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Leiden. In 1997 promoveerde hij op het proefschrift: “Cardiac specific gene expression of the regulatory myosin light chains”. Vervolgens werd hij in mei 2004 benoemd en volgde op 15 april 2005 zijn oratie, met de titel: “Vooruit naar de basis”. Heeft vele publicaties van cardiovasculaire artikelen uitgebracht.

  Momenteel (2017) leidt hij een 5-jarig onderzoeksproject @Netherlands Heart Institute samen met de Stichting Genetische Hartspierziekten PLN (genmutatie p.Arg14del).

 • Prof. W. van Gilst
  Bestuurslid
  Prof. W. van Gilst
  Bestuurslid

  Sinds 2008 werkzaam bij het UMC te Groningen als Hoofd van Experimentele Cardiologie.

  Tevens werkzaam sinds 1995 als Professor van Cardiovasculaire en Klinische Farmacologie bij de Rijksuniversiteit te Groningen.

  Is Directeur geweest van het ICIN – Netherlands Heart Institute van 2003 tot 2013.

 • dhr. P. Glijnis
  Bestuurslid
  dhr. P. Glijnis
  Bestuurslid

  Komt uit het bedrijfsleven en is oprichter en mede-eigenaar van de industriële HGG Group.

  Sinds 2012 oprichter en voorzitter van de Stichting Genetische Hartspierziekten PLN (genmutatie p.Arg14del). Tevens leidt hij momenteel (2017) een 5-jarig onderzoeksproject samen met Prof. P. Doevendans @Netherlands Heart Institute.

 • mw. T. Peek-Pel
  Bestuurslid
  mw. T. Peek-Pel
  Bestuurslid
 • dhr. J. Porte
  Bestuurslid
  dhr. J. Porte
  Bestuurslid

Aanvullende samenstelling

De nieuwe uitdagingen die de Vrienden van de Cardiologie wachten, met name het proactief werven van fondsen, kunnen gevolgen hebben voor de bestuurssamenstelling. De Vrienden van de Cardiologie gaan op korte termijn extra bestuursleden werven die de benodigde expertise en het benodigde netwerk hebben voor het verwerven van fondsen.

Extra bestuursleden gezocht
in
2017

Onze Stichting Vrienden van de Cardiologie is op zoek naar nieuwe bestuursleden met de vereiste expertise en onmisbaar netwerk om nieuwe activiteiten te stimuleren.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden géén vakantiegeld of onkostenvergoeding.

Volg het nieuws van het NL-HI (Engels)