Help mee

De overheidsbudgetten voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland staan al decennia lang onder druk. Bij toenemende wetenschappelijk activiteit en internationale competitie nemen de budgetten jaar na jaar af.

Nederland dreigt zijn reputatie als kennisland te verliezen. In dit minimale financieringsklimaat is het van doorslaggevend belang voor onze Stichting Vrienden van de Cardiologie fondsen uit de derde en de private geldstroom te verkrijgen. Onze Stichting heeft in de afgelopen jaren vooral substantieel bijgedragen aan Fellowships: een beurzenstelsel voor de buitenlandse training van jonge, veelbelovende onderzoekers die door het Netherlands Heart Institute worden georganiseerd.

In totaal hebben bijna 55 jonge wetenschappers een stipendium ontvangen voor een verblijf in het buitenland om ervaring op te doen van nieuwe wetenschappelijke technieken en methoden. Bij terugkomst wordt deze kennis direct benut voor het aangaan van nieuwe onderzoeksprojecten binnen de academische centra. Daarnaast verleent onze Stichting financiële steun aan onderzoeksprojecten die een stap markeren tussen het nu en de wetenschap en gezondheidszorg van de toekomst.

U kunt een gift doen die wij voor zowel wetenschappelijk onderzoek als Fellowships zullen gebruiken ter ondersteuning van het Netherlands Heart Institute. Uw gift kunt u bestemmen voor een bepaald onderzoeksgebied.

Wilt u onze Stichting steunen door een rechtstreekse gift? Wij hebben een ANBI-status, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar. Voor uw aangifte bij de Belastingdienst heeft u het volgende RSIN-nummer nodig:

RSIN-nummer: 816763860

Bank F. van Lanschot Bankiers NV
Rekeningnummer: NL31 FVLB0226535878 | BIC: FVLBNL22

Door invulling en ondertekening van het SEPA formulier hiernaast geeft u toestemming aan onze Stichting Vrienden van de Cardiologie om een incasso-opdracht aan uw bank te geven.

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier naar het postbusadres van onze Stichting sturen.

SEPA machtiging

Ook via het platform van GEEF kunt u veilig doneren aan de Stichting Vrienden van de Cardiologie. Omdat onze Stichting een ANBI-status heeft, is uw gift fiscaal aftrekbaar.