Onderzoeken

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn in de westerse wereld nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak zowel bij mannen als bij vrouwen. Het is de meest voorkomende oorzaak van verminderde kwaliteit van leven.

mensen sterven dagelijks aan een hart- en vaatziekte.
vrouwen worden elke dag opgenomen vanwege hart- en vaatziekte.
patiënten sterven elk jaar aan hartfalen.
mensen krijgen elk jaar voor het eerst de diagnose hartfalen.

Mede als gevolg van de vergrijzing en door verbeterde zorg en toenemende medisch-technische mogelijkheden zal het aantal patiënten met hartfalen, ritmestoornissen, en het aantal overlevende patiënten met aangeboren hartafwijkingen toenemen.

Biobank

Het Netherlands Heart Institute beschikt over de grootste databank ter wereld van patiënten met aangeboren hartafwijkingen (CONCOR). In 2008 werd met steun van ICIN en KNAW het Durrer Centrum opgericht; een databank met als primaire doel de genetische oorzaak van hartziekten op te sporen.

Het is zonneklaar dat de mogelijkheden om hartziekten te voorkomen dan wel te genezen met kracht zal moeten worden voortgezet om toekomstige generaties een lang en gezond leven te bieden.

Momenteel (2021) zijn er ruim 17.350 patiënten geïncludeerd uit 107 ziekenhuizen. Van ruim 6.000 patiënten is tevens DNA afgenomen.

CONCOR
Project DNA-bank

Steun ons in wetenschappelijk onderzoek van hart- en vaatziekten!