Privacyverklaring

Hieronder vindt u de Privacyverklaring van toepassing op de website van de Stichting Vrienden van de Cardiologie. Deze website is ontwikkeld vanuit een samenwerking van verschillende academische ziekenhuizen in Nederland. Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij zullen uw privacy dan ook zo goed mogelijk proberen te beschermen. Hieronder kunt u lezen hoe we dat precies doen, zoals voorgeschreven door de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bezoekers van onze website

Een bezoek aan onze website is anoniem en geheel vrijwillig. Wel wordt regelmatig het gebruik van de website gemonitord met behulp van Google Analytics. Met Google Analytics krijgen we inzicht in welke onderdelen van de website vaak of juist minder vaak bezocht worden. Met Google Analytics kunnen we alleen herleiden waar een persoon vandaan komt. We kunnen niet herleiden wie de website-bezoeker is.

Verzamelen van informatie

De informatie van Google Analytics wordt gebruikt om onze website te verbeteren: wat vinden de online bezoekers interessant? Zijn er onderdelen die minder vaak bezocht worden, of juist heel vaak? En kunnen we informatie nog verbeteren om een bezoek aan andere onderdelen ook interessant te maken? Via het contactformulier kunt u daarnaast een vraag aan ons stellen. Hiervoor wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen, zodat we op uw bericht kunnen reageren. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden en worden ook niet gedeeld met andere organisaties of personen.

Inzage in informatie

De volgende personen hebben toegang tot deze informatie:

Brandsparency, de ontwikkelaar van onze website;
• De Bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Cardiologie.

De informatie die via onze website wordt verzameld, wordt niet gedeeld met andere organisaties of voor andere (commerciële) doeleinden.

Privacybeleid van derden

Op de website van de Stichting Vrienden van de Cardiologie staan een aantal links naar andere websites. Het Stichtingsbestuur kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Daarom adviseren wij u om ook het privacybeleid van deze websites tot u te nemen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst in mei 2018 aangepast. Indien deze wijzigingen een inbreuk zouden zijn op uw persoonlijke levenssfeer, dan zullen wij u op gepaste en tijdige wijze informeren en u gelegenheid bieden hier al dan niet mee akkoord te gaan.