Samenwerking

Onze Stichting Vrienden van de Cardiologie geniet al jaren van een unieke nauwe samenwerking met het Netherlands Heart Institute. Dankzij dit wetenschappelijke netwerk kunnen wij hierdoor onze bijdrage leveren aan het behandelen van hart- en vaatziekten waarmee elk gezin in Nederland direct of indirect wordt geconfronteerd.

Netherlands Heart Institute

Het Instituut initieërt en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in de klinieken en laboratoria van de onderstaande 8 universitaire medische centra in Nederland. Deze onderzoeksprojecten worden door onderzoekers en professoren verricht en mede door onze Stichting en externe partijen gefinancieerd.

Naast onderzoeken is het Instituut actief bezig met Fellowships en stuurt elk jaar 1-2 jonge onderzoekers naar het buitenland om kennis en ervaring op te doen. Het Instituut is één van de redenen waarom Nederland tot de top-landen in cardiovasculaire wetenschap behoort.

Netherlands Heart Institute

Naast onze partnerschap met het Netherlands Heart Institute en de samenwerking met academische ziekenhuizen, worden de kennis en expertise van andere partijen geraadpleegd.

CONCOR

CONCOR is een initiatief van het Netherlands Heart Institute voor het landelijke registreren en het opbouwen van een DNA-bank van volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking.


Durrer Center

Het door het Netherlands Heart Institute opgerichte DURRER Center zorgt voor hoogwaardige monstername en gegevensopslag om wetenschappelijke onderzoeken te vergemakkelijken.

Steun ons in wetenschappelijk onderzoek van hart- en vaatziekten!