YOUNG@Heart event: Strategic Alliances

Op vrijdag 3 februari vond het 3e evenement van YOUNG@Heart plaats met een groot succes. Het thema van deze succesvolle dag was “Strategic Alliances”, wat naadloos de 3 doelstellingen van YOUNG@Heart beschrijft: informeren, inspireren en verbinden.

De dag begon met een kort “neighbor 2 neighbor” gesprek om de belangrijkste factor voor een succesvolle samenwerking te benadrukken.

Durven te dromen

Vervolgens volgde een sessie over de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor een goede samenwerking, te weten creativiteit en het belang van het leren van fouten. Daarnaast werd aanvullende informatie gegeven over hoe de nationale samenwerking vruchtbaar kan zijn, ook voor promovendi. De workshops stonden in het teken van “Onderhandelen” met interessante discussies zoals “moeten we meer met de sociale wetenschappers of de overheid samenwerken?”.

 

Kortom, een succesvolle dag om Fellows te inspireren om durfen te dromen.

Share: